سودا

می بارد

چونان رگباری که تمامی ندارد

و شلاق وار چنگ می زند

بر این دل

بغض هم دیگر یاری نمی کند

نه اینکه نخواهد، که توانش نیست

چه کوچه پس کوچه های تنهایی

چه سر بی سامانی

چه دل آواره ای ...

/ 3 نظر / 11 بازدید

آيا دوست داري فرد موفقي باشي؟ بنياد نخبگان تجارت از دوستاني که جسارت نخبه شدن در امر تجارت را دارند دعوت مينمايد. شرايط مورد نياز: فقط جسارت به لينک زير مراجعه کنيد: www.css.us.pn/page-SaleofGoods-28256.html

فرشته

فـرو مـی ریـزد عـاقـبـت سقـف خـانـه ای کـه جـای خـالی ات سـتـون هـای آن بـاشـنـد..

میرزا حسین خان

متین بود فی الواقع. ضمنا در کامنت قبلی توسط فرشته خانم یه رابطه کاملا منطقی با استفاده از الفاظ تلطیف شده که به به دارد