معجزه

به سر انگشتی می آیی تلنگری می زنی

 دلخوشم به جاری شدنت

زمانی که می دانی معجزه می خواهم

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
عرفان

دنیا به وسعت قفسی تنگ میشود وقتی دلت برای کسی تنگ میشود . . . . با دکلمه جدید آپم

عرفان

دنیا به وسعت قفسی تنگ میشود وقتی دلت برای کسی تنگ میشود . . . . با دکلمه جدید آپم