رها رها

در این روزهای ترک برداشته

که نفس عاشقانه هایم هم به شمارش افتاده

سرازیر باران میشوم

رها رها

با چشمان بسته به آسمان می نگرم شاید دوباره حسش کنم

صورتم خیس خیس میشود

و

من

رها رها

در آغوشم میکشد

محکم و تنگ

و سخت نوازشم می کند

این نسیم

چه باران شوری

دستانم را حلقه میکنم

چقدر لاغر ونحیف

چقدر سرد

به خود رسیده ام

زیر بارانی که دیگر نم نم نیست

و نسیمی که دیگر نرم نرم نوازش نمی کند

به خود می رسم

رها رها

پایانی نیست این روزهای ترک برداشته را...

پایانی نیست این دلتنگی را...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید