رنگین کمان

هنوز هم منتظرم باش

تو که نظاره گر این روزهای منی

پس از باریدن این آسمان صاف خواهد شد

و پس از این باریدن ها

تمام سیاهیها شسته خواهند شد

منتظرم باش

به زودی با رنگین کمان خواهم آمد

و تو در آرزو خواهی ماند

تا لمس کنی

قطره ای بودنم را...

/ 0 نظر / 14 بازدید